Telefongyár - Gyártörténet - Adatátvitel
Telefongyár
 kozepes ADATÁTVITEL, SZÁMÍTÁSTECHNIKA

A Telefongyárban az 1970-es évek elején kezdődött az atdatátviteli berendezések gyártása.

Computerta


Távadatfeldolgozó rendszerek

A távadatfeldolgozás (TAF) a számítástechnikai szolgáltatások távoli, előfizetői pontról való elérhetőségét teszik lehetővé. A telefongyári TAF alrendszer e szolgáltatásokat teszi hozzáférhetővé valamennyi R-20. vagy ennél nagyobb ESzR számítógép konfiguráció, vagy 1BM 3601370 számítógép konfiguráció esetén a népgazdaság különböző ágazataiban.

A TAF rendszer összetétele:
A TAF rendszer csatlakoztatható valamennyi számítógép konfigurációhoz, amely szabványos ESzR. V. IBM csatorna interfésszel rendelkezik.

A TAF rendszer felépítése:
    • TMX-2410 adatátviteli multiplexor,
    • csoportos vagy egyedi vonalcsatlakozó egységek (esetleg hibavédelmi berendezések)
    terminálok

A TMX-2410 bázisú TAF rendszer rendkívül rugalmas, lehetővé teszi különböző típusok és számú terminálok csatlakoztatását. Az egyes elemek főbb műszaki jellemzői a következők:
 
1. TMX-2410 lokál multiplexor

Egyidejűleg lehetővé teszi 32 darab távközlési vonalon keresztül terminálok csatlakoztatását. Ha a vonal kapcsolt, vagy multipoint, akkor egy multiplexoron keresztül akár több száz terminál is kiszolgálható. Az alkalmazott távközlési vonalak lehetnek kapcsolt és bérelt telefon- és távíróvonalak, valamint fizikai összeköttetések. A berendezés mikroprocesszoros felépítésű, amely lehetővé teszi a fizikai illesztésen kívül a konverziót, azaz a tulajdonképpeni emulziót.

2.    Vonalcsatlakozók

A TERTA csatlakozók közül a TAM-300 és TAM-1200 modemek bérelt és kapcsolt vonalakon max. 300, ill. 1200 bit/s átviteli sebességet biztosítanak.
Kapcsolt és bérelt távíró összeköttetéseken a TTX-200 berendezés lehetővé teszi a max. 200 bit/s sebességű adatok átvitelét. Szimmetrikus kábeles fizikai összeköttetéseken a TEM-9600 berendezés segítségével biztosítható a max. 9600 bit/s sebességű adatátvitel. A kimenő hívások automatikus lebonyolítására a TBA-1 egység szolgál. A TETA 1240 csoportos adatátviteli modem kapcsolt és bérelt távbeszélő vonalakon működő terminálok illesztését végzi adatátviteli vezérlő berendezésekhez, így lehetővé teszi max. 24 db 600/1200 bit/s sebességű terminál számítógéppel való ON-LINE együttműködését.

3. Terminálok

A terminálok széles körű alkalmazása szükségessé tette az univerzális hardveres, nagy integráltságú programozható terminálok megjelenését. A TERTA a TAP-34 intelligens terminált gyártja sorozatban.

Összetétele:
    • vezérlőegység videomonitorral,
    • alfanumerikus klaviatúra,
    • kettős floppy disc,
    • sornyomtató
    • vonalcsatlakozó.

A terminált nagy számítógéphez BSC vonali algoritmussal kapcsolódik. Helyi üzemmódban alkalmas felhasználói program írására TERTA 8080 Assembler segítségével.

TAM kisszintű adatátviteli vonalcsatlakozó berendezés, a fizikai összeköttetéseken üzemelő távadatfeldolgozó rendszer nélkülözhetetlen egysége. 9600 bit/s sebességű adatjelek szinkron vagy aszinkron átvitelére alkalmas duplex üzemmódban. A berendezés igen nagy megbízhatóságú átvitelt biztosít viszonylag nem nagy hatótávolságon (10 ... 40 km) belül. Az adatvégberendezéshez (12 interface) a CC1TT V. 24. és V. 28 ajánlásnak megfelelően illeszthető.

Feladatai
    • az adatvégberendezés soros digitális adatjeleit alakítja át kisszintű, földfüggetlen alapsávi jelekké (a vonali adatjelek vételekor a folyamat fordítva megy végbe);
    • biztosítja a szükséges vezérlési funkciókat;
    • kielégíti a vonali illesztés követelményeit;
    • két- és négyhuzalos távbeszélőtípusú fizikai összeköttetésekhez csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátviteli - adás és/vagy vétel;
    • beszédátvitel - a berendezéshez kapcsolt TTH-4800 típusú beszélő hívóegységgel;
    • helyi ellenőrzés - vonali oldalhurokba kapcsolásával;
    • távoli ellenőrzés - az adatoldali hurok képzésével.


TÁVADATFELDOLGOZÓ BERENDEZÉSEK

Vonalcsatlakozók és tartozékok

TAM-201 típusú adatátviteli modem max. 300 bit/s jelsebességre. A TAM-201 modem
távbeszélő hálózaton működő távadatfeldolgozó rendszer nélkülözhetetlen része. Kis sebességű előfizetői pontokhoz (12 interface) a CCITT V. 24. és V. 28. ajánlás alapján illeszthető. Alkalmas max. 300 bit/s sebességű szinkron vagy aszinkron adatjelek duplex átvitelére.

Feladatai
    • a soros digitális adatjeleket átalakítja a távbeszélővonalon továbbítható frekvenciamodulált jelekké a CCITT V. 21. ajánlás szerint (vételkor a folyamat visszafelé játszódik le);
    • biztosítja az átvitelhez szükséges vezérlőfunkciókat;
    • kielégíti a vonali illesztési követelményeket;
    A modem kapcsolt kéthuzalos, bérelt két-, ill. négyhuzalos és multipoint távbeszélő vonalakhoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátvitel - adás és/vagy vétet;
    • beszédátvitel - szolgálati beszélgetés;
    • helyi ellenőrzés - a vonali oldal hurokba-kapcsolásával;
    • távoli ellenőrzés - 12 oldali hurok megvalósításával.

A modem alkalmas automatikus hívásfogadásra is. Ebben az esetben 2100 Hz-es válaszhangot ad ki az ellenállomás felé 3…4 s-ig a CCITT V. 25. ajánlásának megfelelően.

TTM-200 típusú monitor
A TAM-201 modem komplett összetételébe tartozik a TMM-200 monitor

Feladatai
    • kapcsolt távbeszélőhálózaton a kapcsolatfelvétel előírás szerinti lebonyolítása;
    • automatikus és manuális üzemmód gyors beállíthatóságának biztosítása;
    • távoli ellenőrzés üzemmód beállítása.

TAM-601 típusú szinkron adatátviteli modem 600/1200 jelsebességre. A TAM-601 modem  távbeszélőhálózaton működő távadatfeldolgozó rendszer nélkülözhetetlen része. 
Középsebességű előfizetői ponthoz (12 interface) CCITT V. 24. és V. 28. ajánlás alapján illeszthető. Alkalmas 600, ill. 1200 bit/s sebességű szinkron vagy aszinkron adatjelek félduplex átvitelére.

Feladatai
    • a soros digitális adatjeleket átalakítja a távbeszélő vonalon továbbítható frekvenciamodulált jelekké a CCITT V. 22. és V. 23. ajánlás szerint (vételkor a folyamat visszafelé         látszódik le);
    • biztosítja az átvitelhez szükséges vezérlő funkciókat;
    • kielégíti a vonati illesztési követelményeket;
    • a max. 75 bit/s adatsebességgel rendelkező ellenirányú csatorna alkalmas ellenőrző jelek átvitelére az adatfolyammal egyidejűleg ellentétes irányban.

A modem kapcsolt kéthuzalos, bérelt kéthuzalos és négyhuzalos pont-pont vagy multipoint távbeszélő vonalakhoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátvitel - adás és/vagy vétel;
    • beszédátvitel - szolgálati beszélgetés;
    • helyi ellenőrzés - a vonali oldal hurokba kapcsolásával;
    • távoli ellenőrzés - 12 oldali hurok megvalósításával.

A modem alkalmas automatikus hívásfogadásra is. Ebben az esetben 2100 Hz-es válaszhangot ad ki az ellenállomás felé 3....4 s-ig a CCITT V. 25. ajánlásának megfelelően.

TTM-600 típusú monitor a középsebességű modemek komplett összetételébe tartozik.

Feladatai
    • biztosítani a TAM-601 modem automatikus és manuális üzemmódjának gyors átváltását;
    • a beérkező automatikus hívás manuális megválaszolásának biztosítására;
    • a távoli ellenőrző üzemmód biztosítása.

TAM-603 duplex adatátviteli modem 600/1200 bit/s átviteli sebességre alkalmas. A TAM-603 modem távbeszélő összeköttetésen működő távadatfeldolgozó rendszer nélkülözhetetlen része. A közepes sebességű adat-végberendezésekhez (12 interface) a CCITT V. 24. és V. 28. ajánlásoknak megfelelően csatlakoztatható. Alkalmas 600 vagy 1200 bit/s sebességű adatjelek szinkron vagy aszinkron átvitelére, duplex vagy félduplex módon.

Feladatai
    • az adatvégberendezésből érkező soron a bináris adatjeleket átalakítja a távbeszélővonalon továbbítható frekvenciamodulált jelekké a CC1TT V. 22. és V_ 23. ajánlásainak         megfelelően (vételkor a folyamat fordítva megy végbe);
    • biztosítja az átvitelhez szükséges vezérlő funkciókat;
    • teljesíti a vonali illesztés követelményeit.

A modem kapcsolt kéthuzalos, valamint két- és négyhuzalos bérelt pont-pont vagy multipoint távbeszélő vonalakhoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátvitel - adás és/vagy vétel;
    • beszédátvitel - szolgálati beszélgetés;
    • helyi ellenőrzés - 12 oldali hurok megvalósításával.

TTX-200 típusú távíró vonalcsatlakozó max. 200 bit/s jelsebességgel a távíróhálózatokon létesített távadatfeldolgozó rendszerekben távíró vonalcsatlakozóként (EC-8032) alkalmazható. Kis sebességű előfizetői pontokhoz a CCITT V. 24. és V. 28 ajánlás alapján illeszthető. Alkalmas 200 bit/s sebességű szinkron vagy aszinkron adatjelek duplex átvitelére. Csatlakoztatott távgépíró segítségével a kezelők szolgálati levelezést folytathatnak.

Feladatai
    • átalakítja a digitális adatjeleket kettősáramú távírójelek sorozatává (vételekor a folyamat visszafelé játszódik le);
    • biztosítja a kapcsolatfelépítéshez és bontáshoz, valamint az átvitelhez szükséges vezérlő funkciókat a CCITT U l, U2, S15 és S16 ajánlásnak megfelelően (az összeköttetést             számtárcsáról vagy klaviatúráról lehet felépíteni);
    • kielégíti a vonali illesztés követelményeit;
    • biztosítja, hogy az adás és vétel áramkörök egymástól galvanikusan függetlenek legyenek.

A készülék az alábbi kettősáramú kapcsolt és bérelt távíróvonalhoz csatlakoztatható:
    • kétvezetékes földvisszavezetéses végződésű;
    • négyvezetékes földfüggetlen végződésű.

Üzemmódok
    • adatátviteli;
    • szolgálati levelezés;
    • helyi üzem;

TTH-4800 típusú vonali hívóegysége bérelt távbeszélővonalon működő távadatfeldolgozó rendszer nélkülözhetetlen része, illeszthető a TERTA TAM-200, TAM-201, TAM-600, TAM-601 típusú modemekhez.

Feladatai
    • biztosítja a hívójelek átvitelét és a szolgálati beszélgetések folytatását;
    • kielégíti a vonali illesztés követelményeit;

A hívóegység bérelt kéthuzalos és bérelt négyhuzalos vonalakon üzemelő TERTA modemekhez csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • jelzésátviteli;
    • beszédátvitel;
    • modem távellenőrzés;
    • Telefonmetrikus jellemzői megegyeznek a CB típusú távbeszélő készülékével.

TBA-1 telefonhálózaton működő automatikus hívóberendezés a kapcsolt telefonhálózaton működő on-line távadatfeldolgozó rendszer eleme. Működési algaritmusa a CCITT V. 25. ajánlásnak felel meg. A CCITT V. 24. és V. 28. ajánlásnak megfelelő 100-as és 200-as sorozaton interface-szel rendelkező végberendezéshez csatlakoztatható.

A berendezéssel együttműködő modem bármely CCITT V. sorozatú, CCITT V.24. és V.28. ajánlásnak megfelelő 100-as sorozattal rendelkező modem lehet.

Feladatai
    • az adatátviteli összeköttetés felépítése;
    • a hívott adóállomás kezelőjének tájékoztatása a hívás automatikus voltáról;
    • telefonnal kezelése.

Fő jellemzők
A berendezés paraméterei megfelelnek az EC-8062 kódszámú berendezés paramétereinek, amelyet CCITT V. 1., V. 2., V. 24., V. 25. és V. 28. ajánlás alapján állítottak össze.

A Telefongyár valamennyi modemtípusához kapcsolt távbeszélő-hálózaton a kapcsolatfelvétel biztosítására a CB-557 típusú távbeszélőkészülék szolgál.


TERMINÁLOK

TAP-70 távadatfeldolgozó rendszerben alkalmazható. Biztosítja távoli terminál vagy számítógép felé az adattovábbítást, ill. az ezekről jövő jelek vételét. Elsősorban számítógéppel való on-line kapcsolatban párbeszédjellegű adatfeldolgozásra alkalmas. Az adatok bevitele, ill. megjelenítése írógéppel történik. A TAP-70 alkalmas az adatjelek szimplex vagy félduplex, start-stop rendszerű átvitelére. Az előfizetői pont kapcsolt távbeszélő-és távíróvonalakhoz, valamin típusú terminál max. 100 bit/s jelsebességre alkalmas és a távbeszélő-és távíróhálózaton működőt multipoint hálózathoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátviteli;
    • helyi üzem.

Összetétel
    • vezérlő és hibajavító egység;
    • vonalcsatlakozó;
        TAM-201 modem - távbeszélőhálózaton
        TTS-200 távíró-vonalcsatlakozó - távíróhálózaton;
    • C0NSUL-260 írógép;
    • távbeszélőkészülék.

A berendezés paraméterei megfelelnek a CCITT V. 21., V. 24., V. 25. és V. 28. ajánlásoknak, valamint a vonatkozó ISO előírásoknak.

TAP-70 AB típusú max. 300 bit/s jelsebességű intelligens terminál a távíró- és távbeszélőhálózaton felépített távadatfeldolgozó rendszerekben alkalmazható.
A  TAP-70 AB terminál mikroprocesszor vezérelt, negyedik generációs mikroelektronikai elemekből fölépített berendezés, amely biztosítja a számítógép vagy a távoli terminál felé a hatékony adattovábbítást és az ezen berendezések által adott adatok hibamentes vételét.
A berendezés fő alkalmazási területe a számítógéppel való összeköttetésben a dialóg üzemmód. Ennek megfelelő a TAP 70-AB periféria készlete is, amely display-ből, alfanumerikus klaviatúrából és nyomtatóműből áll.
A TAP-70 AB berendezéseknél az adatok bevitele klaviatúráról történik, a vett adatok display-en és/vagy sornyomtatón jeleníthetők meg.
A TAP-70 AB alkalmas max. 300 bit/s sebességű adatjelek szimplex vagy félduplex átvitelére.
A TAP-70 AB terminál kapcsolt vagy bérelt távbeszélő vagy távíróhálózathoz, valamint multipoint hálózathoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
     • adatátvitel - adás és/vagy vétel;
     • helyi üzem - alfanumerikus klaviatúráról bevitt adatok megjelenítése a displayen vagy nyomtatón;
 
TAP-70 SB típusú max. 2400 bit/s jelsebességű intelligens terminál kapcsolt és bérelt távbeszélőhálózaton felépített távadatfeldolgozó rendszerekben alkalmazható.
A TAP-70 SB terminál mikroprocesszor vezérelt, negyedik generációs mikroelektronikai elemekből fölépített berendezés, amely biztosítja a számítógép vagy a távoli terminál felé a hatékony adattovábbítást és az ezen berendezések által adott adatok hibamentes vételét.
A berendezés fő alkalmazási területe a számítógéppel való on-line összeköttetésben batch üzemmód megvalósítása. Ennek megfelelő a TAP 70-58 periféria készlete is, amelyet három fő csoportra lehet osztani:
    • tároló perifériák (mágneskazetta, floppy disc, lyukszalagos perifériák);
    • megjelenítő perifériák (display, nyomtatómű);
    • adatbeviteli periféria (alfanumerikus klaviatúra).

A TAP-70 SB terminál - a batch üzemmódból eredően - főként adatgyűjtésre, az összegyűjtött adatok tömegtároló eszközön való rögzítésére és az összegyűjtött nagy adattömegnek egy géphez fordulással a számítógépbe juttatására alkalmas.
A TAP-70 SB terminál alkalmas max. 2400 bit/s sebességű adatjelek szinkron továbbítására alkalmas.
A terminál kapcsolt és bérelt távbeszélő-csatornához, valamint multipoint hálózathoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátvitel - adás és/vagy vétel;
    • helyi üzem - adatelőkészítés, adatértékelés.

A berendezés paraméterei megfelelnek a CCITT V. 21., V. 24. ajánlásainak, valamint a vonalcsatlakozó BSC előírásoknak.
 
TAP-2 távadatfeldolgozó rendszerben alkalmazható. Biztosítja távoli terminál vagy számítógép felé az adattovábbítást, ill. az ezekből jövő jelek hibamentes vételét.

Elsősorban számítógéppel való on-line kapcsolatban rem típusú terminál max. 200 bit/s jelsebességre alkalmas és távbeszélő vagy távíróhálózaton működőote-batch és interaktív jellegű adatfeldolgozásra alkalmas.

Perifériaként lyukszalag- (ill. szélperforált kártya) lyukasztó, olvasó- vagy írógép szerepelhet. Alkalmas 200 bit/s sebességű adatjelek félduplex szinkron átvitelére.

A terminál kapcsolt vagy bérelt (nem kapcsolt) távbeszélő- és távíróvonalakhoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátvitel;
    • beszédátvitel;
    • adatelőkészítés.
 
TAP-3 típusú terminál 600/1200 bit/s jelsebességre alkalmas és távbeszélő-hálózaton működő távadatfeldolgozó rendszerben alkalmazható.

Biztosítja távoli terminál vagy számítógép felé az adattovábbítást, ill. az ezekből jövő jelek hibamentes vételét. Perifériaként lyukszalaglyukasztó lyukszalagolvasó és írógép szerepelhet.
Elsősorban számítógéppel való on-line kapcsolatban alkalmas remote-batch és interaktív jellegű adatfeldolgozásra.
Alkalmas 600 vagy 1200 bit/s sebességű adatjelek szinkron átvitelére az adatcsatornán, ezzel egyidejűleg 75 bit/s sebességű ellenőrzőjelek átvitelére az ellenirányú felügyeleti csatornán (félduplex átvitel).

TAP-3D terminál 600/1200 bit/s jelsebességre alkalmas és a távbeszélő-hálózaton működő távadatfeldolgozó rendszerben használható. Biztosítja távoli terminál vagy számítógép felé az adattovábbítást és. az ezekből jövő jelek hibamentes vételét.
Perifériaként sornyomtató, lyukszalagalvasó és display szerepelhet. Elsősorban számítógéppel való on-line kapcsolatban alkalmas remote-batch és interaktív jellegű adatfeldolgozásra.
A terminál kapcsolt vagy bérelt (nem kapcsolt) távbeszélővonalakhoz csatlakoztatható.

Üzemmódok
    • adatátvitel - adás és/vagy vétel;
    • beszédátvitel - szolgálati beszélgetés;
    • ellenőrzés - a perifériák közötti adatáramlásnál.
 

Csoportos vonalcsatlakozók

TETA-1200 MINSZK-32 típusú illesztőegység lehetőséget biztosít a távbeszélővonalon a TA-600, TAR-2 és TAR-3 termináloktól a MINSZK-32 számítógéphez on-line üzemmódban való adattovábbításra a MINSZK 1560 multiplexoron keresztül.

Üzemmódok
    • adatátvitel;
    • adatátadás és/vagy -vétel on-line üzemmódban;
    • beszédátvitel;
    • szolgálati beszélgetés

TETA-1210 típusú csoportos vonalcsatlakozó és hibavédelmi berendezés kapcsolt távíróvonalakon (max. 200 bps) működő előfizetői pontok illesztését végzi ESzR multiplexorhoz (TMX-2410).
Elsődleges felhasználási területe a CCITT V. 41, ajánlás szerinti hibavédelmi eljárást alkalmazó, de minden más hibavédelmi algoritmus szerint működő előfizetői pont (vonalcsatlakozókénti alkalmazás) illesztésére felhasználható.

Feladatai
    • digitális adatjelek átalakítása kettősáramú távírójelekké és fordítva;
    • automatikus kapcsolatfelépítés a CCITT U1, U2, S15 és S16 ajánlásai szerint (B típusú jelzőrendszer);
    • azonosítás automatikus híváskezdeményezés, ill. fogadás esetén (névadó szimulátor);
    • I1 vonali illesztés, az adás- és vételág galvanikus elválasztása;
    • I2 interface illesztés a CCITT V. 24. és V. 28. ajánlása szerint;
    • I3 interface illesztés;
    • a CCITT V. 41. ajánlása szerinti hibavédelmi algoritmus lebonyolítása;
    • helyi ellenőrzés és távíró vonaláram mérése (mérnöki pult).
 
TETA-1220 csoportos vonalcsatlakozó és hibavédelmi berendezés kapcsolt vagy nem kapcsolt távbeszélővonalakon (max. 1200 bps) működö előfizetői pontok illesztését végzi ESzR multiplexorhoz ( TMX-2410).
Elsődleges felhasználási területe a CCITT V. 41. ajánlás szerinti hibavédelmi eljárást alkalmazó, de minden más hibavédelmi algoritmus szerint működő előfizetői pont (vonalcsatlakozókénti alkalmazás) illesztésére felhasználható.

Feladatai
    • digitális adatjelek átalakítása frekvenciamodulált jelsorozattá és fordítva;
    • automatikus kapcsolat-felépítés (automatikus híváskezdeményező egység);
    • I1 vonali illesztés;
    • I2 interface illesztés a CCITT V, 24. és V. 28. ajánlása szerint;
    • I3 interface illesztés;
    • a CCITT V. 41. ajánlása szerinti hibavédelmi algoritmus lebonyolítása;
    • helyi, ill. távoli ellenőrzés, valamint szolgálati beszélgetés lehetősége (mérnöki pult).


MULTIPLEXOROK

TMX-2400 típusú távoli multiplexor teljesen digitális szinkron üzemelő, időosztásos. Távadatfeldolgozó rendszerben való alkalmazásával több (max.23) átviteli csatorna adatai egyetlen telefonvonalon továbbíthatók.
A berendezés alkalmazása lehetővé teszi a szükséges telefonvonalak számának csökkentését. A multiplexált csatornák számát és kombinációját a vonal sebessége korlátozza.

Feladatai
    • a TMX-2400 kis sebességű terminálok adatait sűríti egyetlen adatfolyamba és nagy sebességgel továbbítja a telefonvonalon;
    • ezzel egyidejűleg a vonalról érkező nagy sebességű adatokat demultiplexálja a kis sebességű csatornák számára;
    • a berendezés teljesen kódfüggetlen átvitelt biztosít.

Kis sebességű oldal
A berendezéshez minden 50, 100 és 200 bit/s sebességű aszinkron és 200 bit/s sebességű szinkron terminál csatlakoztatható, amely kielégíti a CCITT V. 24. és V. 28. ajánlások követelményeit.

Nagy sebességű oldal
A telefonvonal felé nagy sebességű átvitel céljára CCITT V. 23. szerinti 600/1200 bit/s sebességű modem csatlakoztatható.
 
TMX-2410 típusú lokál multiplexor
Egyidejűleg lehetővé teszi 32 darab távközlési vonalon keresztül terminálok csatlakoztatását. Ha a vonal kapcsolt, vagy multipoint, akkor egy multiplexoron keresztül akár több száz terminál is kiszolgálható. Az alkalmazott távközlési vonalak lehetnek kapcsolt és bérelt telefon- és távíróvonalak, valamint fizikai összeköttetések. A berendezés mikroprocesszoros felépítésű, amely lehetővé teszi a fizikai illesztésen kívül a konverziót, azaz a tulajdonképpeni emulziót.
Ugyancsak a mikroprogramozott felépítés eredménye, hogy a kiszolgált terminál típusok száma firmware úton növelhető. Biztosított a berendezés szoftver alátámasztása a különféle operációs rendszerekben - OS és DOS -, valamint az operációs rendszerekhez illeszkedő programproduktorban (CICS, DIS, stb.). A berendezésnek kétcsatornás átkapcsolója van, amely lehetővé teszi a két számítógép multiplex csatornájára való egyidejű fizikai csatlakozást.
TMX-2410 típusú adatátviteli multiplexor. Az EC8410 (TMK-2410) multimikroprocesszoros berendezés biztosítja a terminálokból ás adatátviteli hálózatból állá távadatfeldolgozási rendszer illesztését a központi számítógéphez. Alkalmazható bármelyik ESzR multiplexor helyén, így az emulátor üzemmádban működő távadatfeldolgozási processzorok feladatát is betölti.
A TMX-2410 berendezés maximális lehetőségei: egyidejű információcsere 32 hírközlő csatornán és 19 200 b/s adatátviteli sebesség. Számítógépek közötti összeköttetésre 48 kb/s sebesség került magvalósításra.
A TMX-2410 az ESzR közepes és nagy számítógépeinek, vagyis az R20 és annál nagyobb modelleknek a multiplex csatornájához tud csatlakozni. A kétcsatornás átkapcsoló lehetőséget biztosít két számítógéphez való egyidejű csatlakozásra. A TMX-2410 együttműködik más rendszerű kompatibilis számítógépekkel, így az IBM-360 és 370 rendszerek számítógépeivel.
A multimikroprocesszoros struktúra lehetővé teszi, hogy az egyidejűleg kiszolgált termináltípusok számát 16-ra növeljük. Lehetőség van a terminálok automatikus lekérdezésére is.
A TMX-2410 az ESzR OS és DOS operációs rendszereinek távközlési elérési módszerei vezérlése alatt működik, így támogatja a multiplexort a BTAM, TCAM, stb. Az OLTEP tesztszekciók biztosítják az operációs rendszer alatti ellenőrzést, a TMES szekcióval pedig lehetőség van az operációs rendszer nélküli tesztelésre.

A TMX-2410 kompatibilis bármilyen multiplexorra írt ESzR felhasználói programmal.

A TMX-2410 alapkiépítése egyidejűleg öt termináltípust képes kiszolgálni:
1. típus:    TAP-70, AP-1, AP-74;
2. típus:    TAP-2, TAP-3;
3. típus:    BSC algoritmusú terminálok; (pl. TAP-34, AP-4, AP-50, EC 7920, IBM 3270, IBM 2770, I BM 2780, stb.);
4. típus:    távírógép;
5. típus:    AP-61, AP-62, AP-63, AP-64.
 

TAP-34 OPERÁCIÓS RENDSZERTAP-34 EDT
A TERTA IBM-3275 kompatibilis terminálja azokat a felhasználókat kívánja ellátni, akik nem igénylik a mikroszámítógép szintű helyi intelligenciát, hanem csupán a távoli számítógép feldolgozási erőforrásait használva, képernyős dialóg terminálként (esetleg hard-copy előállításával) kívánnak egy viszonylag olcsó eszközt működtetni. Az új berendezés lényeges tulajdonsága az IBM-3275 Modell 2 display állomással való kompatibilitás.

TAP-34 M professzionális személyi számítógép

A TAP-34/M berendezés egy 8-bites mikroprocesszorral felépített mikroszámítógép, mely alkalmas CP/M 2.2-vel kompatibilis operációs rendszer futtatására. A berendezéshez kapható kommunikációs programok segítségével számos elterjedt terminál emulációja is megvalósítható, így távadatfeldolgozó (TAF) rendszerekben intelligens terminálként is kiválóan használható.

A TAP-34/M program-kompatíbilis a Telefongyár által korábban gyártott TAP-34 intelligens terminállal, a TAP-34-re írt felhasználói programok változtatás nélkül futtathatók rajta.
A berendezés 8 Kbyte EPROM és 64 Kbyte RAM memóriát tartalmaz. A vezérlő elektronikát tartalmazó központi egységben beépített képernyő található. A központi egységhez csatlakoznak a különböző perifériák, így a billentyűzet, a nyomtató, a 2-4 darab 8-inch-es hajlékony mágneslemez meghajtó és az adatátviteli vonalcsatlakozó. Ezen kívül egy általános célú párhuzamos interface-el is rendelkezik a berendezés.
 
A beépített 12 inch átlójú képernyőn 25 sorban soronként 80 karakter írható. A 4 Kbyte-nyi RAM karaktergenerátorral 256 féle karakter jeleníthető meg. A RAM karaktergenerátor tartalma felhasználói programból is módosítható. A képernyőn szövegrészt kiemelhetünk villogtatással, aláhúzással, nagyobb fényerővel vagy inverz megjelenítéssel.
A latin vagy cirill/latin billentyűzet nagy-megbízhatóságú, kontaktus nélküli billentyűkből épül fel, A képernyő alatt 6 db soft-key is található.
A hajlékony mágneslemez meghajtók és a vezérlő elektronika egyszeres sűrűségű (SSSD) és kétszeres sűrűségű (SSDD) egyoldalas, 8 inch-es lemezeket tud kezelni. Így lemezenként az alkalmazott sűrűségtől függően 2561/616 Kbyte adat tárolható, a 2-4 darab meghajtóval pedig 50012460 Kbyte adat érhető el egyidejűleg.
Az univerzálisan kialakított nyomtató illesztésnek köszönhetően a berendezéshez  többféle interface-ű nyomtató is kapcsolódhat. Igy az illeszthető nyomtatók között található a DZM-180, a CONSUL 2111, a TMT-120, és bármely más Centronics interface-ű nyomtató.
A berendezés VDOS (CP/M 2.2 kompatíbilis) operációs rendszere alatt nagyszámú, kész alkalmazói program futtatható. A TERTA által szállított programcsomagokkal a gép ASSEMBLY, BASIC és PASCAL nyelven programozható. A TAP-340S operációs rendszer alatt a TAP-34-re írt programok futtathatók.
A berendezés mechanikai konstrukciója korszerű, fröccsöntött műanyag dobozra épül.  Az elektronikus áramkörök szabványos ESzR kártyákon találhatók. Az elektronikus funkciók többségét nagy integráltságú (LSI), programozható áramkörök valósítják meg.
 
MŰSZAKI ADATOK
Processzor              18084 (8 bites)
Memória                8 Kbyte EPROM 64 Kbyte RAM
Képernyő                12 inch, 25x80 karakter latin/cirill karakterek
Billentyűzet            92 billentyű, 6 sort-key latin/cirill változat
Mágneslemez         8 inch, SSSD és SSDD 256/616 Kbyte/lemez
Adatátvitel              V 24 interface szinkron/aszinkron max. 9600 Baud
Programozás          assembly, BASIC, PASCAL

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

Hőmérséklet:            +5°C-+40°C
Relatív nedvesség:    40-80%
Légnyomás:               84-107 kPa
Tápfeszültség:           220 V, +10%, -15°/n 50 ±1 Hz

Teljesítményfelvétel

Vezérlőegység:     max. 250 VA
lemezegység:         max. 300VA


TAP-34 VER PROFESSZIONÁLIS SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP

A helyi adatfeldolgozás fokozása érdekében a telefongyár továbbfejlesztette a népszerű TAP-34 típust, A TAP-34 VER professzionális személyi számítógép képes mind a TAP-34 operációs rendszer, mind a CP/M -mel kompatibilis VDOS operációs rendszer futtatására.
Az új gép program-kompatibilis a TAP-34 intelligens terminállal és minden TAP-34-re írt felhasználói program változtatás nélkül futtatható rajta.
A kiválasztott CP/M (ill. az azzal kompatibilis) operációs rendszer minden kétség nélkül a legjobban elterjedt operációs rendszer ma a világon, a 8 bites mikroszámítógépekre.
 

TPC/XT PROFESSZIONÁLIS SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP
   
A TPC/XT 16 bites mikroprocesszorral felépített nagyteljesítményű mikroszámítógép. A TPC/XT teljes mértékben kompatíbilis az IBM PC/XT számítógéppel.

FŐBB JELLEMZŐK:
    • 18 088 processzor
    • 640 Kbyte RAM
    • 360 Kbyte-os hajlékony mágneslemez egység
    • 10 Mbyte-os Winchester lemezegység
    • Színes/grafikus képernyővezérlő kártya
    • Monochrom monitor
    • Soros RS232 interfész
    • Párhuzamos Centronics interfész
    • Hálózati csatoló kártya
    • Billentyűzet (angol, magyar és orosz változat)
    • IBM 3276, IBM 2780 terminál emuláció
 

TCT 3720 (EC8372) KOMMUNIKÁCIÓS VEZÉRLŐ
A TCT 3720 kommunikációs vezérlő egy programozható távadatfeldolgozó processzor, amely ESzR, és az ezzel kompatlbilss (pl. IBM) számítógépek és termináljai közötti kommunikáció vezérlésére szolgál.

FŐBB JELLEMZŐK:
MŰSZAKI ADATOK:
    Csatlakoztatható host számítógépek száma:        max. 4
    Atviteli sebesség a csatornán:                              max. 20 Kbyte/s
    Csatlakoztatható vonalak száma:                         max. 64
    Adatátviteli sebességek:                                       50-64.000 bit/s
    Utasítás készlet:                                                    51 makro utasítás
    Főtár kapacitás:                                                    max. 1 Mbyte
    Kommunikációs protokollok:                                start-stop
                                                                                  BSC
                                                                                  SDLC/HDLC

ÜZEMMÓDOK:
    Emulációs (EP) üzemmód
    Hálózati (NCP) üzemmód

SZOFTVER TÁMOGATÁS:
Vezérlőprogramok:             EP, NCP
Elérési módok:                    BTAM, TCAM, VTAM
Operációs rendszer             DOS, O5
Diagnosztikai programcsomag:    OLTEP, OLTSEP


TMT 120L típusú mátrixnyomtató

160 kar/s sebességű, 80 nyomtatási pozíciójú berendezés, modern mikroprocesszoros technikával felépítve. A nyomtatási funkciók programozhatóan beállíthatók: pl. 6 különféle karakter szélesség, 8 európai karakterkészlet, nulla karakter áthúzva vagy anélkül, formátumhosszúság, sortávolság, stb.


A TMT 120 L a fentieken túl ún. szépírású karakterek nyomtatására is képes.


Felhasználható minden olyan számítástechnikai rendszerben és adatfeldolgozásnál, ahol a megfelelő interfész rendelkezésre áll és az információt papírra szükséges rögzíteni. A papír a felhasználó igényétől függően lehet A4-es formátumú írógép-, tekercs- vagy szélperforált papír.


Széles körben alkalmazható mikroszámítógéppel és terminálok összetételében, ahol ilyen jellegű nyomtatóra van szükség.


Felhasználását javasoljuk a COMPUTERTA távadatfeldolgozó rendszerekben. Kiválóan alkalmazható a TAP-34-es intelligens terminálhoz kimeneti perifériaként.


Főbb műszaki jellemzők
Nyomtatási sebesség          160 kar/s; 10 kar/inch
Papírtovábbítás                   nyomtatási sűrűségnél min. 1,5 inch/s
Nyomtatási pozíciók száma 80; 10 kar/inch sűrűségnél
                                              100; 12,5 kar/inch sűrűségnél
                                              132; 16/7 kar/inch sűrűségnél
                                              160; 20 kar/inch sűrűségnél
Sortávolság                           6 vagy 8 sor/inch
Karaktermátrix                     9x7 pontos
                                              18x40 pontos nagy felbontású nyomtatásnál (L típus)
Karakterkészlet                     96 db ASCII karakter
                                              Programmal választható nemzeti karakterkészlet 8 lehetséges közül
Másolatok száma                  1 eredeti + 3 másolat
Max. papírszélesség            10 inch
Üzemi hőmérséklet               +10....+35°C
Tárolási hőmérséklet            -20....+60°C
Hálózati feszültség               120/220/240 V ± 10 % átkapcsolható 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel             max. 100 W
Mechanikai méretek            350x160x250 mm
Tömeg                                  9 kga nyomtató főbb alkotórészei

a kézikönyv borítójára kattintva letölthető a kézikönyv
A kézikönyv borítójának
fenti képére kattintva letölthető
a Felhasználói kézikönyv
egész tartalma.


Az A-III gyáregységben készültek az adatátviteli berendezések.